คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วม “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2561”

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...