คณะกรรมการสถานศึกษา เก็บข้อมูลในสหวิทยาเขตวงนารายณ์

คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...