ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่หลวงพ่อพระเทพวิมลญาณ (ถาวร จิตฺตถาวโร) ครบรอบ 4 ปี แห่งการมรณภาพ

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม  2562  นายมา...

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ...

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Please follow and like us:0

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมจัดงาน มุทิตาจิต เกษียณเกษมสุข คุณครูอุทัย น้อยตาแสง

นายมาโนช ภูคงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเร...

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Please follow and like us:0

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ

Please follow and like us:0