ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ปฐมนิเทศนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Please follow and like us:0

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ลงทะเบียนเรียน และรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕, ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Please follow and like us:0

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ ให้รองประเคลื่อน เหล่านายอ กล่าวตอนรับนักเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562

Please follow and like us:0

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Please follow and like us:0

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าค่ายอบรมนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Please follow and like us:0