ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

Please follow and like us:0

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted Room ) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าค่าย STEM วิทยาศาสตร์ทางทะเลแสมสาร ประจำปีงบประมาณ 2561

Please follow and like us:0

พิธีสวนสนามอำลากลับบ้าน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2561

Please follow and like us:0

คณะกรรมการบริหาร สหวิทยาเขตวงนารายณ์ ประชุมจัดทำสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562

Please follow and like us:0

พิธีประดับปลอกแขนคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2562

Please follow and like us:0

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

Please follow and like us:0