ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน บัญชี พัสดุ จัดโดย สพม.กาฬสินธุ์

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ รู้ทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เข้ารับมอบสาส์นตราตั้ง ในพิธีมอบสาส์นตราตั้ง ป้ายศูนย์ครอบครัวพอเพียงแก่ศูนย์พอเพียง

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นจำภาพทำบุญกฐินสามัคคี ณ วัดเทพญาณวิศิษฏ์ อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมจัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวชิราวุธ ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมปรับปรุงทาสี ป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและฐานพระพุทธรูป บริเวณหน้าเสาธงและหอพระบริเวณหน้าโรงเรียนให้มีสีสันสดใส

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเขาวงพิทยาคารตรวจ ATK เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเขาวงพิทยาคารมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF THAILAND ) ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้