ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ติดตามการดำเนินงานโครงการห้องเรียนดนตรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

                       Please foll...

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี” ประจำปีการศึกษา 2561

Please follow and like us:0

นายธีระ ลูกอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

                 นายธีระ ลูกอินทร์...

นายอานนท์ นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม และคณะครูเข้าร่วมงานวันครูครั้งที่ 63 ที่โรงเรียนอนุกูลนารีและโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล

Please follow and like us:0

นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ ให้การต้อนรับนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัด

Please follow and like us:0