ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีอุปสมบท ณ วัดปทุมรังษี (ธ) อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

Please follow and like us:0

มอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

Please follow and like us:0

พิธีครอบหมวก ประดับเข็ม และแผงคอ นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย กาฬสินธุ์

Please follow and like us:0

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนดอ...

กิจกรรมวันไหว้ครู หนองสอพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันไหว้ครู หนองสอพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561

หนองสอพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้...