ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมนับถอยหลัง (Countdown O-NET) เพื่อเตรียมความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑...

นายรชต ภูพานเพชร รอง.ผอ.สพม.24 มาเป็นประธานกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ ปี2561 วันที่ 9 พ.ย.61

Please follow and like us:0

กิจกรรม “พี่สอนน้อง” กิจกรรมเสริมนักเรียนประจำวันอาทิตย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

กิจกรรม “พี่สอนน้อง” กิจกรรมเสริมน...

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสิน...

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันกีฬา “ ราชพฤกษ์เกมส์ ” ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2561

Please follow and like us:0

สหวิทยาเขตวงนารายณ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคะแนนการทดสอบทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานระดับชาติ หรือคะแนน O – NET

สหวิทยาเขตวงนารายณ์ ประชุมเชิงปฏิบ...

นายหัสวรรษ อัคติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

นายหัสวรรษ อัคติ นักเรียนชั้นมัธยม...

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ขอต้อนรับผู้อำนวยการมาโนช ภูคงกิ่ง ด้วยความยินดียิ่ง

วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  น...

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ขอต้อนรับผู้อำนวยการ วิรัติ โสไธสง ด้วยความยินดียิ่ง

Please follow and like us:0