ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในสังกัด

ผู้ตรวจราชการ กระทรวง ศธ. ติดตาม การดำเนินงานนโยบายเร่งด่วน โรงเรียนกุฉินารายณ์

วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน1/2565

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ เปิดทำการเรียนการสอน on-site ปีการศึกษา 1/2565 ในวันที่ 17 พ.ค.65

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเขาวงพิทยาคารร่วมกับโรงพยาบาลเขาวง ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จาก สพม.กาฬสินธุ์

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมต้อนรับ คณะครูจากโรงเรียนหนองคูวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ เข้ามาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ท่านคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ นำโดย นายเจริญชัย จงนุเคราะห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์รัศมี ภูกันดาน และศึกษนิเทศก์นฤมล ธรรมประชา ออกเยี่ยมเยือนให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่คณะครูโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์เข้ารับเกียรติบ้ตรการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้