ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา

Please follow and like us:0

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ ร่วมแห่เทียนพรรษา ถวาย ณ วัดนาคูใต้ อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

Please follow and like us:0

ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมถวายเทียนพรรษา ณ วัดสว่างโนนสูง

Please follow and like us:0

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๒

Please follow and like us:0

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน

Please follow and like us:0

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมค่ายอบรม “เบญจวิถี วิถีกาญจนา”

Please follow and like us:0