ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในสังกัด

ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าค่ายวิชาการ

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมการอบรมจิตวิทยา

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดงานมุทิตาจิต และเลี้ยงส่งบุคลากร

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มสถานศึกษากลุ่มที่ 3 อ. เขาวง

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ทำพิธีบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดการฝึกและไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ในปี 2563 สพม. 24

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ดร. ทวีภรณ์ วรชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมอบรม ” โครงการยุวชนตำรวจ สพฐ. ประจำปี 2563 “

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธู์ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอเขาวง

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้