ขอแสดงความยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

 

                  โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารขอขอบพระคุณ ดร.ปุญกาญจน์ ภูเงิน อดีตท่านผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารและคณะครูทุกท่านที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต้นสังกัด สพฐ.ให้เป็นแบบอย่างได้และพร้อมเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...