ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน

คลิกดาวน์โหลดลิงค์ด้านล่าง

abstract

ปกงานวิจัย

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...