กิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อสนองนโยบาย เตรียมความพร้อมรับนักเรียนในการเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 พร้อมทั้งได้รับการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ จากท่านนายอำเภอยางตลาด นายสันติ จัตุพันธ์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุุขอำเภอยางตลาด ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...