กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน(สสน.) โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน (สสน.) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยดำเนินการตามนโยบายและมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อระบาด โควิด – 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมือง และเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย นักเรียนทุกคนได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและให้ความร่วมมือในการใช้สิทธิลงคะแนนใน ครั้งนี้เป็นอย่างดี

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...