กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ และส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนรักในกิจการลูกเสือไทย>>คลิกดูภาพ

เผยแพร่โดย ครูยุทธศาสตร์  เพียรไธสง โทร.086-2220166

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...