กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงเนื่องในวันสุนทรภู และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ภาษาไทย โดยจัดกิจกรรมการตอบปัญหาภาษาไทย การคัดลายมือการเขียนตามคำบอก การอ่านออกเสียงคำ และกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...