การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

1.โครงสร้าง

 แผนผังโครงสร้าง

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

2. ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารสพท

ผู้บริหารโรงเรียน

3. อำนาจหน้าที่

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5. ข้อมูลติดต่อ

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติสัมพันธ์ข้อมูล

8. Q&A

9. Social Network

แผนการดำเนินงาน

10. แผนดำเนินงานรประจำปี

11. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

13. คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15. ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

17. E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...