การสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก) ประจำปี 2562

การพัฒนาความสามารถของนักเรียนผ่านกะบวนการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก) ประจำปี 2562

วันที่ 13 มกราคม 2562

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มอบหมายนายปริญญา จุฑาสงฆ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็นประธานการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2562 (รอบแรก) และตรวจเยี่ยมการสอบ โดยนายสงกรานต์ พันธุ์โนราช ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และคณะร่วมตรวจเยี่ยม ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน จำนวน 32 ห้อง จำนวน 840 คน ขาดสอบ 276 คน ณ สนามสอบโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม. เขต 24

 

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...