การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19

วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมกาฬสินธุ์ เป็นประธานศูนย์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมกาฬสินธุ์

ในการนี้ มีมาตรการป้องกันการแพร่ของเชื้อ”ไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19)” อย่างเคร่งครัด


Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...