การมอบเงินสวัสดิการนักเรียน สงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบเหตุจมน้ำเสียชีวิต

การมอบเงินสวัสดิการนักเรียน สงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบเหตุจมน้ำเสียชีวิต

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 (เวลา 13.00 น.) นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มอบหมาย นายสุดใจ สุปัญบุตร รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 24 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพม.เขต 24) และนายกนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สังกัด สพม. เขต 24 พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมฌาปนกิจศพ ในครั้งนี้ สพม. เขต 24 มอบเงินสวัสดิการนักเรียน ช่วยเหลือครอบครัว นายพิธิวัฒน์ พัฒนโส นักเรียนชั้น ม. 5 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ที่ประสบเหตุจมน้ำเสียชีวิต บริเวณเกาะมหาราช เขื่อนลำปาว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายอำเภอหนองกุงศรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธี

ณ วัดบ้านหนองสามขา ต.หนองบัวอ.หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...