การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  อย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
 อย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The Development of Instructional Model to Promote Critical Problem-Solving Ability on Ratio Proportion and Percentage for Seventh Grade Students
อำนาจ บุตรสุริย์1*
Amnaj  Butsuri1 *
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1*
Senior Professional level teacher, Buakhao School, Kalasin Provincial Organization, Thailand1*

 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การบวกแล

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...