การพัฒนาชุดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ                                                    เทคนิค  STAD  สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย             นางนุชนาท  โชติบุญ
โรงเรียน          โรงเรียนบัวขาว  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีที่พิมพ์          2561
บทคัดย่อ-สำหรับเผยแพร่
Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...