ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้อง ( B.T.C.)

ด้วยโรงเรียนกมลาไสยได้แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ดังนี้

  1. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) จากเดิมวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2563 เลื่อนเป็นวันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2563
  2. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) จากเดิมวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2563 เลื่อนเป็นวันที่ 8 – 11 มกราคม 2564                                                        รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ โครงการลูกเสือและใบสมัคร

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...