การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 27 สิงหาคม 2561
(เวลา 13.30 น.)

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานที่ประชุมการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือฟื้นฟูนักเรียนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแผนยุทธการ

ฟ้าแดดสงยาง “กวาดล้างยาเสพติด” ภายใต้โครงการกาฬสินธุ์ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ในการนี้ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มอบหมายนายสุจินต์ วิชัยวงศ์ รองผูอำนวยการ สพม.เขต 24

พร้อมด้วยนายเจริญชัย จงนุเคราะห์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เข้าร่วมประชุมโดยมีนางสาวทศพร ทักษิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสงยางวิทยาคาร และนางกุสุมาวดี พลเรืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สพม.เขต 24 เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง

จังหวัดกาสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...