คู่มือการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คู่มือการประเมินส่วนราชการ

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

– วีดีโอการประชุมทางไกล2564 (เปิดYoutube)
– ppt.ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด2564 KRS  ดาวน์โหลด   slide-present-KPI-64
– คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ  ดาวน์โหลด
– เว็บไซต์การรายงานผ่านระบบ KRS ของ กพร.สพฐ.  http://krs2.psdg-obec.go.th/
– ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอยู่ในไลน์กลุ่มฮักแพง
– คู่มือKRS แบบ ไฟล์ PDF และ MS WORD

 

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...