การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

การวัดการรับรู้ของผู็มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

วันที่ 12 มิถุนายน 2562
(เวลา 13.30 น.)

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโปงลาง สพม. เขต 24

 

 

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...