การประเมินการบริหารจัดการระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA)ระดับ ScQA

                    วันที่ 23 กันยายน 2564 ดร.ปุณกาญจน์ ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร นางปญรจณ์ นาจอมเทียร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู เข้ารับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และการประเมินการบริหารจัดการระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA) ระดับ ScQA จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ โดยมี นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะ ณ ห้องประชุมยูงแดง 47 ปี โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...