การประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้กับสถานศึกษาในสังกัด สพม.24

12 มกราคม 2561 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้กับสถานศึกษาในสังกัด สพม.24 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 120 คน ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

12 มกราคม 2561 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้กับสถานศึกษาในสังกัด สพม.24 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 120 คน ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...