การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5

วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.

นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564ณ ห้องประชุมเสียงพิณ ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมกาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...