การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) “บ้านเรียนกล้วย กล้วย”

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) “บ้านเรียนกล้วย กล้วย”

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) “บ้านเรียนกล้วย กล้วย” ตามเจตนารมณ์แห่ง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 12 ที่กำหนดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยเปิดโอกาสให้องค์กร บุคคล ชุมชนฯ มีส่วนในการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมเสียงพิณ สพม. เขต 24

 

 

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...