การประกวดโครงงานนักเรียน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2562

นที่ 3 กรกฎาคม 2562

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันโครงงานนักเรียน ระดับจังหวัดครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2562 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยมี ว่าที่ พันตรี จรัญ น่วมมะโน ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายปุณกาญจ์ ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กล่าวต้อนรับ สำหรับการประกวดแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 ประเภทได้แก่ โครงงานวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์และคุณธรรม ทั้งนี้ สถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งโครงงานนักเรียนร่วมประกวดแข่งขัน 87 โครงงานเพื่อประกวดคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคต่อไป ในการประกวดแข่งขันครั้งนี้จัดประกวดแข่งขัน ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

1.เกียรติบัตรคณะกรรมการ 62

2.เกียรติบัตรนักเรียน 62

3.เกียรติบัตรอาจารย์ที่ปรึกษา 62

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...