การประกวดผลการปฏิบัติงาน สภานักเรียนที่เป็นเลิศ (Best practice) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2564

การประกวดผลการปฏิบัติงาน สภานักเรียนที่เป็นเลิศ (Best practice)

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2564

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

10 พย. ระดับขยายโอกาส

11 พย. ระดับประถมศึกษา
12 พย. ระดับมัธยมศึกษา

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...