การจัดเก็บข้อมูลนร.รายบุคคล 1/2565

การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) เทอม 1 ปีการศึกษา 2565

1. หนังสือแจ้งร.ร

2. แนวทางการบริหารจัดการ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) 2565

3. Link :  ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา (ระบบDMC)

4. แนวทางการจัดทำข้อมูลสิ่งที่แนบ  <<<

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...