กลุ่มกฎหมายและคดี

          กลุ่มกฎหมายและคดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2560                                                                                                                                                                                                                                https://www.mdh.go.th/UserFiles2611/File/law/area_structure.pdf

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561                                                                                                                                                                                                                                                      http://www.sakonnakhon3.go.th/new/wp-content/uploads/2018/06/T27.pdf

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...