http://web.ocsc.go.th/forking/

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 งวดที่ 12

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 งวดที่ 12

ดาวน์โหลด  งบทดลองปร...
Read More
แบบคำขอไปต่างประเทศ สพม. 24

แบบคำขอไปต่างประเทศ สพม. 24

แบบคำขอไปต่างประเทศ ...
Read More
พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562
ด้วยสภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวหิน บูรณาการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน และโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย จัดโครงการ“เด็กและเยาวชนสีขาว ต้านยาเสพติด ยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน”
แบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย

แบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย

แบบฟอร์มใบแจ้งชำระเง...
Read More
สหพันธ์เยาชนและนักศึกษาเพื่อสันติภาพ (ประเทศไทย) และมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จัดทำโครงการ “เยาวชนไทย หัวใจกตัญญู” Youth and Students for Peace (Thailand)
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562”
ตัวอย่างร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตัวอย่างร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตัวอย่างร่างประกาศผู...
Read More

เรื่องล่าสุด

เรื่องล่าสุด

ข่าวสารจาก สพม.24 Facebook Fanpage

RSS ข่าวจาก สพฐ.