http://web.ocsc.go.th/forking/

โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
งบทดลองงวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2562

งบทดลองงวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2562

งบทดลอง งวดที่ 6
Read More
การติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้รูปแบบจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา

การติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้รูปแบบจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา

(เพิ่มเติม…)
Read More
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ จิตอาสาพัฒนาสนามบินเสรีไท อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ จิตอาสาปรับปรุงบริเวณสถานที่ โรงเรียนพระเทพญาณฯ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted Room ) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  เข้าค่าย STEM วิทยาศาสตร์ทางทะเลแสมสาร ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองคาย
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ รัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พิธีสวนสนามอำลากลับบ้าน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2561

พิธีสวนสนามอำลากลับบ้าน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2561

Read More

เรื่องล่าสุด

เรื่องล่าสุด

ข่าวสารจาก สพม.24 Facebook Fanpage

RSS ข่าวจาก สพฐ.