โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมร่วมวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่ พระเทพญาณวิศิษฏ์ ( ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต ) ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โรงเรียนกุฉินารายณ์ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ผู้บริหาร ครูและนักเรียน จากโรงเรียนกุฉินารายณ์ เข้ารับฟังการอบรมจิตอาสาพระราชทาน หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
โรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้ไห้ความอนุเคราะห์ นักเรียนกลุ่มนาฏศิลป์โรงเรียนกุฉินารายณ์ เพื่อแสดงการฟ้อนรำ
โรงเรียนกุฉินารายณ์ ร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพ กฐินสามัคคี อำเภอกุฉินารายณ์
โรงเรียนกุฉินารายณ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

เรื่องล่าสุด

เรื่องล่าสุด

แชร์เรื่องนี้