http://web.ocsc.go.th/forking/

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

Read More
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2562

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2562

Read More
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ปฐมนิเทศนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  ลงทะเบียนเรียน และรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕, ๖  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ ให้รองประเคลื่อน เหล่านายอ กล่าวตอนรับนักเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

Read More
ประเมินความพึงพอใจออนไลน์

ประเมินความพึงพอใจออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจอ...
Read More
โรงเรียนคำม่วงปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562
การรับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การรับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การรับสมัครคัดเลือกค...
Read More

เรื่องล่าสุด

เรื่องล่าสุด

ข่าวสารจาก สพม.24 Facebook Fanpage

RSS ข่าวจาก สพฐ.