หน้าหลัก-14-07-2564

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2565)

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2565)

ไตรมาส 2 65
Read More
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

Read More
โรงเรียนเขาวงพิทยาคารจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  “น้อมรำลึกสดุดี ครูกวีสี่แผ่นดิน”
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)

ไตรมาส 1 65
Read More
นายทวี  ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ  เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565

การย้ายผู้บริหารสถาน...
Read More
โรงเรียนเขาวงพิทยาคารจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
จังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2565
โรงเรียนกุฉินารายณ์ ยินดีต้อนรับศึกษาธิการภาค ๑๒ และคณะกรรมการ ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์
ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

        วันพฤหัสบดีท...
Read More

เรื่องล่าสุด

เรื่องล่าสุด

ข่าวสารจาก Facebook Fanpage สพม.กาฬสินธุ์

แชร์เรื่องนี้