http://web.ocsc.go.th/forking/

งบทดลองประจำ เดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2

งบทดลองประจำ เดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2

ดาวด์โหลด งบทดลอง งว...
Read More
โรงเรียนคำม่วงร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงอำเภอคำม่วงประจำปี 2562
โรงเรียนคำม่วงจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เพื่อการกุศล KM RUN 2019
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
คณะครูโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ นำนักเรียนเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม โครงการความร่วมมือทางการศึกษาไทย – เวียดนาม ปีที่ 7 ประจำปี 2562
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5  ณ ที่ว่าการอำเภอเขาวง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์นำนักเรียนเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมโครงการความร่วมมือทางการศึกษา ไทย – ญี่ปุ่น ปีที่ 5 ประจำปี 2562
คณะครูโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ได้รับคัดเลือกให้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม ณ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 11 รายการ

เรื่องล่าสุด

เรื่องล่าสุด

ข่าวสารจาก สพม.24 Facebook Fanpage

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 shared a link.3 days ago
ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 6626 เรื่อง การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 shared a link.1 week ago
มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” ในงานวันรวมพลคน KidBright ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ .....
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
KruKid Contest 2019 | แบบจำลองการบวก ลบ เลขฐานสอง ในระบบ 8 บิต
มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” ในงานวันรวมพลคน KidBright ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ .....
youtube.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 243 weeks ago
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้วยกระบวนการ PLC สพม.24
https://www.youtube.com/watch?v=qethMkQtOh8
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้วยกระบวนการ PLC สพ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้วยกระบวนการ PLC สพม.24
youtube.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 shared a link.4 weeks ago
16ต.ค.62-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่มีกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวสา...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 shared a link.1 month ago
การประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดประสบการณ์จากผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรท...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
การประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดประสบการณ์จากผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดประสบการณ์จากผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรท...
youtube.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 shared a link.1 month ago
ข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์ "เพื่อสังคม วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว"

RSS ข่าวจาก สพฐ.

แชร์เรื่องนี้