http://web.ocsc.go.th/forking/

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
ประชุมทางไกล ศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เรื่อง เจตจำนงในการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

คณะทำงาน คำนำ ส่วนที...
Read More
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สะเต็มศึกษา (STEM)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สะเต็มศึกษา (STEM)

ถ้าจะกล่าวถึงการจัดก...
Read More
โรงเรียนหนองสอพิทยาคมให้คณะครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน
การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่าน DLTV โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ

การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่าน DLTV โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ

Read More
เยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน

เยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน

สพม.เขต 24 เยี่ยมบ้า...
Read More
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม นำใบงานไปมอบให้นักเรียนพร้อมกับสอบถามถึงปัญหาในการทดลองสอนของสัปดาห์แรก

เรื่องล่าสุด

เรื่องล่าสุด

ข่าวสารจาก สพม.24 Facebook Fanpage

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 245 days ago
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบ เลื่อนงาน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563”(:)
https://youtu.be/GQnZrLXgSfc
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. (ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563)
เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. (ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563) - สพฐ. เห็นชอบเลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร....
youtube.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 245 days ago
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
จิตอาสา 904 รับการประเมินติดตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์...https://www.facebook.com/2043094999108883/posts/2958869707531403/
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 245 days ago
🗓 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,065 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 2,945 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 57 ราย
🩺 ผู้ป่วยรักษาอยู่ 63 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ชีวิตวิถีใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 245 days ago
ประชุมทางไกล ศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
มีข้อสั่งการจากสพฐ.ที่ทางโรงเรียนควรจะรับทราบค่ะ
https://www.youtube.com/watch?v=u5fu4BW_rL8
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ประชุมทางไกล ศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
ประชุมทางไกล ศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
youtube.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 245 days ago
สพฐ.ได้จัดทำรูปแบบและแนวทางบริหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในวันเปิดภาคเรียน

จึงเรียนมาเพื่อให้ทุกโรงเรียนดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 246 days ago
รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2563 (วันที่ 27 พฤษภาคม 2563)
กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้
▶ โครงการพระราชดำริ : โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริ
▶ เรื่องเด่น ประเด็นสำคัญ
- สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
( https://youtu.be/Da5GBFsKy60 )
- การลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19
( https://youtu.be/fnxtTy-nkFU )
- มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
- การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
( https://youtu.be/fxnD3IJBnJM )
- แจ้งการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม
- สรุปผลโพลความคิดเห็น ของ OBEC POLL
https://youtu.be/-l9OlnHwaPU
▶ แจ้งข้อราชการ
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
https://youtu.be/0nK4wVMQmys
- สปอตโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
https://youtu.be/DzgQ3vaqAqQ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
แชร์เรื่องนี้