นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ แสดงความชื่นชมและยินดีกับคณะครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ที่ได้รับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่10)
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ดำเนินการคัดกรองความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง “เดินหน้าพัฒนาการอ่านออกเขียนได้”
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สพม24

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สพม24

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน...
Read More
สพม.24  สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและนักวิชาการศึกษา
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2564
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 11-17 มกราคม 2564
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School )  ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระหว่างวันที่ 6 -12 มกราคม พ.ศ. 2564 ( ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ )
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ “การคัดเลือกลูกเสือผู้บังคับบัญชาดีเด่น” ประจำปี 2563

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ “การคัดเลือกลูกเสือผู้บังคับบัญชาดีเด่น” ประจำปี 2563

วันที่ 13 มกราคม 256...
Read More
ประชุมผู้บริหารสำนักงาน และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2564

ประชุมผู้บริหารสำนักงาน และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 13 มกราคม ...
Read More

เรื่องล่าสุด

เรื่องล่าสุด

แชร์เรื่องนี้